HURDA AHŞAP VE BETON TRAVERS SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

1. İdarenin:

a) Adresi                                     :   TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :   4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2. İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı adı                      :   Bölgemiz mıntıkasında bulunan ve aşağıdaki listede bulunduğu yer, miktar ve muhammen bedelleri yazılı olan 1727 Ton hurda ahşap travers ile 49.700 Adet hurda beton traversin kapalı zarf yöntemi ile satışı yapılacaktır.

3. İhalenin: a)Yapılacağı Yer       :   TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                         :   03/06/2010 14:00

4. Şartnameler TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu Bürosundan KDV Dahil 50,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

5. Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir.

7. Kuruluşumuz internet adresi : www.tcdd.gov.tr

 

SATIŞ YAPILACAK MALZEMELER VE MUHAMMEN BEDELLERİ

CİNSİ

BULUNDUĞU YER

MİKTARI

MUHAMMEN BEDELİ

Hurda Ahşap Travers

Sivas Mlz.Müd. Sahası

50 Ton

6.000,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Samsun Gelemen Gar

200 Ton

24.000,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Kayabaşı İstasyon

100 Ton

12.000,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Turhal İstasyonu

250 Ton

30.000,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Çetinkaya- Divriği arası

728 Ton

52.860,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Erzurum Gar

75 Ton

9.000,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Hasankale Gar

12 Ton

1.440,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Köprüköy İstasyonu

10 Ton

1.200,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Sarıkamış İstasyonu

200 Ton

24.000,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Kars Gar

40 Ton

4.800,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Şarkışla Gar

20 Ton

2.400,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Hanlı İstasyonu

20 Ton

2.400,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Bedirli İstasyonu

8 Ton

960,00 TL

Hurda Ahşap Travers

Karalıköy İstasyonu

14 Ton

1.680,00 TL

 

TOPLAM

1727 Ton

172.740,00 TL

Hurda Beton Travers

Şarkışla Gar

3.400 Adet

3.400,00 TL

Hurda Beton Travers

Hanlı İstasyonu

23.000 Adet

23.000,00 TL

Hurda Beton Travers

Bedirli, İstasyonu

5.800 Adet

5.800,00 TL

Hurda Beton Travers

Karalıköy İstasyonu

12.500 Adet

12.500,00 TL

Hurda Beton Travers

Beton Travers Fabrika Sahası

5.000 Adet

5.000,00 TL

 

TOPLAM

49.700 Adet

49.700,00 TL