GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA (4926 SAYILI KANUN) TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Maliye Bakanlığı Tasiş Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğünden :

1- a) İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünce satışa esas bedeli en az 1.067,00 YTL en çok 123.093,00 YTL arasında değişen yatırılması gereken güvence tutarı da en az 106,70 YTL en çok 12.309,30 YTL arasında olan ve özellikleri ile ayrı ayrı satışa esas bedelleri ve güvence tutarları şartname eki listede gösterilen eşya 8/2/2007 tarihinde BİRİNCİ defa satılamadığı takdirde 13/2/2007 tarihinde İKİNCİ defa 16/2/2007 tarihinde de ÜÇÜNCÜ defa açık artırma suretiyle Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonunda anılan günde ve saat 09:30’da satışa sunulacaktır.

b) Güvence,   1’ inci satış için, 7/2/2007 tarih ve saat 16.00’a

                      2’ inci satış için, 12/2/2007 tarih ve saat 16.00’a

                      ncü satış için, 15/2/2007 tarih ve saat 16.00’a

kadar Dudullu Caddesi İ.E.T.T. Anadolu Garajı Yanı Küçükbakkalköy/İSTANBUL Bölge Müdürlüğümüz veznesi ile Edirne İstanbul E 5 Karayolu 8.Km. Hadımağa Mevkii/EDİRNE adresine, İşletme Bölge Müdürlüğümüze bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetleri veya Tasiş Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Tüzüğünün 14.maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk Parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar “Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türk Kuşu Yanı Etimesgut/Ankara” adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

c) Satışa sunulacak eşya listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra No:

Cinsi, Markası, Modeli Ve Diğer Özellikleri

Miktarı

Durumu

Satışa Esas Bedeli

Güvence Tutarı

Bulunduğu Yer

1\1

Ceylon Çay (525 Kağıt torba x33 Kg.)

17.325 Kg.

 

123.093,00 YTL

12.309,30 YTL

EDİRNE TASİŞ KAÇAK AMB. KAPIKULE

2\62

Oto gaz sistemi

10 Takım

 

2.000,00 YTL

200,00 YTL

EDİRNE TASİŞ KAÇAK AMB. KAPIKULE

3/13

Tansiyon ölçme aleti Markasız

20 Ad

 

1.067,00 YTL

106,70 YTL

EDİRNE TASİŞ KAÇAK AMB. K.KULE

4/24

Muh. elektrik şarteli, elektrik bobini, soketli sigorta, silecek motoru ve motorlu pervane

214 Ad

 

5.645,00 YTL

564,50 YTL

EDİRNE TASİŞ KAÇAK AMB. K.KULE

 

d) Satış tarihine kadar alınacak ardiye ücreti; satışta bulunduğu bedel üzerinden şartname eki listede belirtilen oran üzerinden ayrıca alınacaktır. Satış tarihinden sonraki ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücretler ilgili tarifeler uyarınca ayrıca ödenecektir.

2- Acık artırmaya katılacakların, kimliklerini gösterir belge ile satış tarihinden önce 6 ay içinde almış, iş veya ikametgah ilmühaberlerini vekil olarak satışa katılanların, noterden onaylı vekaletname örneğini, güvencenin yatırıldığını belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

3- Açık artırma yöntemiyle eşya satış şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Bölge Müdürlüğümüz ve İşletme Şube Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak, aşağıda belirtilen telefon numarası, internet ve E-mail adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN     :  0 216 364 36 80            İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü

                            0 284 226 01 33            Edirne İşletme Şube Müdürlüğü

NOT                :  İnternet Adresi             www.tasiş.gov.tr.

                            E-mail Adresi                tasiş@maliye gov.tr.

İlan olunur.