ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğünden :

Bölge Müdürlüğü          : Adana                                                                                                                  Tarihi         : 26/12/2006

İşletme Müdürlüğü       : Karaisalı                                                                                                              Saati           : 13.30

                                                                                                     www.yavuz.bilisim.net                         Yeri            : Şehit Hasan Güden Satış Salonu

 

 

Deposu

Emval Cinsi-Nevii

Parti No

İstif No

Boy

Adet

Miktarı

M3/Adt

Muh.Bed

3% Tem

Açıklama

1

Murtluca

3.S.NB.Çz.Kl.Tom.

 

Global

Global

0

600,000 m3

0,000

130,00-

2.341,00-

 

2

Akarca Dp.

3:S.NB.Çz.Kl. Tom.

 

Global

Global

0

1000,000 m3

0,000

130,00-

3.901,00-

 

3

Murtluca

2:S.Çz.Md. Direk

 

Global

Global

0

250,000 m3

0,000

115,00-

863,00-

 

4

Akarca Dp.

2.S.Çz.Md.Direk

 

Global

Global

0

300,000 m3

0,000

115,00-

1.036,00-

 

5

Murtluca

Çz. Sanayi Od.

 

Global

Global

0

600,000 m3

0,000

115,00-

2.071,00-

 

6

Akarca Dp.

Çz. Sanayi Od.

 

Global

Global

0

1000,0000 m3

0,000

115,00-

3.451,00-

 

7

Akarca Dp.

Eb. K.suz. Kağ. Od.

 

Global

Global

0

200,000 m3

0,000

93,00-

559,00-

 

 

 

 

7 Parti

 

 

0

3950 m3

 

 

14,222,00-

 

 

1 – İşletme Müdürlüğümüzün Akarca ve Murtluca Orman Dışı Depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı emvallerinin % 50’si ile vergi ve resimleri peşin, % 50’si süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte çevrilebilen Devlet Tahvilleri, Hazine Hissesi, Devlet Bankalarına ait Tahviller karşılığında olmak üzere şartnamesi uyarınca 6 ay vadeli açık artırmaya çıkarılmıştır.

2 – Mal bedelinin % 50’si karşılığında alınan 6 aylık mektuplu satışlarda aylık% 1 faiz uygulanacaktır.

3 – Satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli, Orman Genel Müdürlüğü, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana, Mersin, Tarsus, K.Maraş, Antakya, Osmaniye, Kozan, Kadirli, Feke, Saimbeyli, Pos, Pozantı, Niğde ve Yahyalı Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde görülebilir.

4 – Açık artırmalı ihalemiz 26/12/2006 tarihine rastlayan Salı günü saat 13.30’da Akarca Orman Deposu ihale sonunda toplanacak komisyon huzurunda 279/EK-1,2,4,6,7 Nolu Şartname esasları gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

5 – Şirketler ve tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer ve siciline kayıtlı olduğuna dair bir makamdan halen çalışır durumda bulunduklarını bildirir belgeleri getirmeleri şarttır.

6 – Vade süresi dolan teminat mektuplarının süre uzatımında aylık % 3 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

7 – Alıcılar teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler.

8 – Banka teminat mektuplarının teyitlerinin mutlaka olması, almış olduğu partilere ayrı ayrı mektup vermeleri, tüm partilere alınması durumunda tümünün satışının bir defada yaptırılması şarttır.

9 – Karar pulu bedeli kesin satış sırasında ilgililerden tahsil edilecektir.

10 – Odunu İştirak edeceklerin Mahrukatçılar Odasına Kayıtlı Olmaları ve Son Yıl Vizeleri Yapılmış Olmaları Şarttır.

Elektronik İhale İlanı : Yavuzbilişim.net/Karaisalı adresinden görülebilir.

İlan olunur.